Lindbäcks Bygg Om Lindbäcks Bygg Lindbäcks H+ Aktuellt Referenser Forskning & Utveckling Press Lindbäcks Play Kontakta oss Start
Kontakta oss

Piteå
Lindbäcks Bygg AB (Huvudkontor)
Hammarvägen 21 (Besöksadress)
Box 753
941 28 Piteå
Orgnr: 556118-0836

Telefon: 0911-23 10 00

Stockholm
Lindbäcks Bygg AB
Norra Stationsgatan 97
113 64 Stockholm.


Telefon kontor: 08-745 36 87
Fax: 08-745 36 29

VD
Stefan Lindbäck, VD
Telefon: 0911-23 10 01
Mobil: 070-696 52 45
stefan.lindback@lindbacks.se
Marknad
Wilhelm Risberg, Vice VD/Marknadschef
Telefon: 0911-23 10 08
Mobil: 070-527 04 54
wilhelm.risberg@lindbacks.se
Mikael Thorgren, Civ. ing. Affärsområdeschef Norra Sverige
Telefon: 0911-23 10 22
Mobil: 070-341 70 74
mikael.thorgren@lindbacks.se
David Jonsson, Affärsområdeschef Mälardalen
Mobil: 070-552 84 57
david.jonsson@lindbacks.se

Projektering och inköp
Erik Lindbäck, Senior advisor
Telefon: 0911-23 10 05
Mobil: 070-565 10 05
erik.lindback@lindbacks.se
Börje Larsson, Projektledare
Telefon: 0911-23 10 14
Mobil: 070-606 52 45
borje.larsson@lindbacks.se
Lina Andersson, Projektledare
Telefon: 0911-23 10 28
Mobil: 070-573 10 28
lina.andersson@lindbacks.se
Peder Markund, Projektledare
Telefon: 0911-23 10 62
Mobil: 070-610 10 53
peder.marklund@lindbacks.se
Lars Eriksson, Inköpschef
Telefon: 0911-23 10 11
Mobil: 070-699 15 57
lars.eriksson@lindbacks.se
Lars Oscarsson, Inköp
Telefon: 0911-23 10 26
Mobil: 070-605 22 22
lars.oscarsson@lindbacks.se
Magnus Olofsson, Inköp
Telefon: 0911-23 10 59
Mobil: 070-661 99 99
magnus.olofsson@lindbacks.se
Helena Lidelöw, Konstruktionschef
Telefon: 0911-23 10 37
Mobil: 070-334 07 66
helena.lidelow@lindbacks.se
Patrik Andersson, Logistikschef
Telefon: 0911-23 10 54
Mobil: 070-247 43 01
patrik.andersson@lindbacks.se
Produktion
Peter Eriksson, Fabrikschef
Telefon: 0911-23 10 17
Mobil: 070-637 74 64
peter.eriksson@lindbacks.se
Niclas Almquist, Personalchef
Telefon: 0911-23 10 29
Mobil: 070-687 29 66
niclas.almquist@lindbacks.se
Mats Olsson, Kvalitet/konstruktion fabrik
Telefon: 0911-23 10 33
mats.olsson@lindbacks.se
Ola Magnusson, Leankoordinator
Telefon: 0911-23 10 56
Mobil: 070-290 46 30
ola.magnusson@lindbacks.se
Byggarbetsplats
Ove Risberg, Projektchef
Telefon: 0911-23 10 16
Mobil: 070-625 07 50
ove.risberg@lindbacks.se
Gunnar Vennberg, Projektchef
Mobil: 070-611 82 34
gunnar.vennberg@lindbacks.se
Per Burman, Projektchef
(placerad på stockholmskontoret)

Telefon: 08 – 745 36 87
Mobil: 070-676 52 45
per.burman@lindbacks.se
Roger Roos, Projektchef
(placerad på stockholmskontoret)

Mobil: 070-366 53 34
roger.roos@lindbacks.se
Caroline Pettersson, Projektchef (placerad på Stockholmskontoret)
Mobil: 070-339 22 25
caroline.pettersson@lindbacks.se